Saltar a continguts

Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec

Navegació

Menú principal

La Unió

Imatge de complement

La Unió d'Associacions de Veïns de Poble Sec es crea el gener de 2007 amb l'objectiu de coordinar i recolzar el treball que duen a terme de forma separada les diferents AAVV que representen els diferents sectors del barri del Poble Sec.

Per la seva localització, aquests sectors comparteixen molts interessos i problemàtiques. El treball conjunt dels mateixos els permet tenir més força en els seus projectes i reivindicacions.

A més, la Unió d'AAVV del Poble Sec pretén ser un punt de trobada dels veïns del barri i, per això, promou múltiples activitats.

Les AAVV que agrupa La Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec són:

  • AVV Poble Sec
  • AVV i Comerciants de Les Hortes de Sant Bertran
  • AVV La Satalia
  • AVV Plaça de las Navas

 

Les AAVV són entitats formades per persones que conviuen en un mateix barri i que treballen voluntàriament amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels veïns. Per això, una de les funcions principals és reivindicar a les administracions públiques les actuacions necessàries per aconseguir-ho, tot col·laborant amb elles per a tal fi, sense posicionaments partidistes.

Les AAVV han de fomentar l'organització i promoure la participació de la comunitat en tots els assumptes que la rodegen. Així, no només treballen per a resoldre problemes, sinó que han d'impulsar la cultura, l'educació i altres accions que permetin el desenvolupament integral dels seus habitants.

© Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec - c/Margarit, 23, baixos - 08004 - Sants-Montjuïc - Tel. 934433763 - unio.veins.poblesec@gmail.com